Undervisning

Sådan underviser vi

Fra bh.kl. - 6. klasse

Vores bh.kl. – 6. klasser er opdelt i klasserne, bh.kl.-1. kl., 2.-3. kl., 4. kl. og 5.-6. kl.

Klassen  er i det daglige basis for dit barn, og alle klasser har en klasselærer.

Undervisningen kan også foregå på hold, hvor eleverne har samme faglige niveau, men er på forskellige klassetrin.

Morgensamlingen  er fundamentet for læring, hvor eleverne udvikler tolerance, får værdier, udvikler sig socialt og får ny viden på tværs af alderstrin.

Undervisningens indhold

Undervisningen på Hundelev Friskole følger folkeskolens Fælles Mål. Se mere her. Undervisningen foregår på mange inspirerende måder med brug af IT og logbog som en naturligdel af undervisningen.

Der lægges vægt på dannelse, både demokratisk og personlig samt trivsel, fælles morgensamling med sang og dagens nyheder samt nyheder fra elevrådet. Læs mere om dannelse HER.

Eleverne oplever en varieret skoledag, hvor grundfagene dansk, matematik og sprog er i centrum.

Der er kreative værksteder, herunder musik, sport og andre fysiske aktiviteter.

Hvert år kommer der en tilsynsførende der laver det obligatorisk  tilsyn. Han følger undervisningen i 2 dage – se her hvordan han oplever friskolen og hans positive rapporter.

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Som friskole er det lovkrav, at der hver 3 år laves undervisningsmiljøvurdering.

Læs mere

Den daglige undervisning

Morgensamlingen

Når eleverne møder ind kl. 8.00 hver morgen, samles vi alle (elever og ansatte) til morgensang og samling. Denne stund er vigtig, fordi vi mener, at dannelsesprocessen, som foregår her, er fundamentet for, hvordan vi behandler hinanden, ser hinanden, hjælper og støtter hinanden, når vi er sammen i løbet af en skoledag.

Indholdet er udover at synge morgensang sammen, at få omverdensforståelse – både lokalt (lige omkring os i Hundelev og Vendsyssel), nationalt (”Hvad mon de finder på i Folketinget i København?”) og globalt (”Er der sket noget ude i den store verden?”).

Der er elever, som fremlægger, hvad de har arbejdet med, og eleverne lærer, at konflikter kan løses, så alle kan komme videre.

Tillige lærer eleverne at vurdere, om de pligter, de har i forbindelse med at passe på skolen, efterleves.

Elevrådet stiller til morgensang forslag og fremlægger til morgensang emner, som elevrådsrepræsentanterne finder vigtige for alle elever på skolen.

Læsebånd

Efter morgensamlingen er der læsebånd, hvor den daglige læsetræning holdes ved lige og udvikles. I læsebåndet er der sat ekstra ressourcer ind  for at løfte den enkelte elev på det læsefaglige niveau.

Timerne

I timerne lægger vi vægt på, at der er ro og tid til fordybelse. Lærerne er dygtige undervisere, der sætter klare mål for timens forløb, så børnene ikke er i tvivl om, hvad de skal have fokus på.

Det er tydeligt, at vi ”vil noget med børnene”, og at de skal gøre sig umage, ligesom lærerne tager børnene og deres arbejde alvorligt.

Frikvartererne

I frikvartererne har de ældste elever hver en yngre elev, som kan komme til sin ”store-ven” og spørge om hjælp, hvis der er brug for det. Der vil selvfølgelig også være voksne gårdvagter. Der er rigelige muligheder for udfoldelse på friskolens store legearealer: multibane, legeplads, fodboldbane, beachvolleybane og skovareal.

Undervisning uden for skolens område

Når børnene er uden for skolens område, ved de, at de skal vise hensyn og være hjælpsomme i det offentlige rum. Det kan være i skoven, i Brugsen, i bussen til Løkken på vej til svømmeundervisningen, på teaterturen til Hjørring, eller når vi møder andre brugere af bygningerne hjemme på skolen.

På den måde kan vi være stolte af det fællesskab, som vi er en del af.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.