Undervisning

Sådan underviser vi

Fra bh.kl. - 6. klasse

Vores klasser har både lektioner i egen klasse og samlæste timer.

Vi har i år fra Bh.kl – 6.klasse

Klassen er i det daglige basen for dit barn, og alle klasser har to klasselærere.

Undervisningen kan også foregå på hold, hvor eleverne har samme faglige niveau, men er på forskellige klassetrin.

Morgensamlingen  er en vigtig del af vores undervisning. Den fælles start på dagen er vigtig og det er også til morgensamlingen, der er  mulighed for at give viden videre til alle de andre på skolen.

Undervisningens indhold

Undervisningen på Hundelev Friskole følger folkeskolens Fælles Mål. Se mere her. Undervisningen foregår på mange inspirerende måder med brug af IT og logbog som en naturlig del af undervisningen.

Der lægges vægt på trivsel. Vores elever skal have det godt og vi skal inspirere dem til at få lysten til at lære noget.

Vi har fokus på dannelse, både demokratisk og personlig. Vores fælles morgensamling med sang og dagens nyheder, er en rigtig dejlig start på dagen.  

Eleverne oplever en varieret skoledag. Vi har alle fag på skemaet.

Vi har flere emneuger og fagdage i løbet af året.

Vi har hver onsdag fordybelsesdag. Det er en dag, hvor vi arbejder på en lidt anderledes måde og dykker mere ned i et emne som optager os. Dagen kan foregå i klassen eller på tværs af klassetrin. Det varierer, alt efter emne.

 

Hvert år kommer der en tilsynsførende der laver det obligatorisk  tilsyn. Han følger undervisningen i 2 dage – se her hvordan han oplever friskolen og hans positive rapporter.

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Som friskole er det lovkrav, at der hver 3 år laves undervisningsmiljøvurdering.

Læs mere

Den daglige undervisning

Morgensamlingen

Når eleverne møder ind kl. 8.00 hver morgen, samles vi alle (elever og ansatte) til morgensang og samling. Denne stund er vigtig for os alle.
Det fællesskab vi oplever til morgensamlingen, danner fundamentet for skoledagen. 

Indholdet er udover at synge morgensang sammen, at få nogen viden omkring nogle ting der optager os. Alle lærere har ansvaret for morgensamlingen på skift i løbet af skoleåret. Det kan være meget forskelligt, hvad den enkelte lærer har på hjertet.

Der er elever, som fremlægger, hvad de har arbejdet med, og eleverne lærer, at konflikter kan løses, så alle kan komme videre.

Det er på morgensamlingen at vi  giver fælles beskeder og også der, vi repeterer vores regler, når det er nødvendigt.

Vi afholder børnemøder på morgensamlingen en gang om måneden. Der vil det være eleverne selv der står for at lave dagsorden og referater af beslutninger. 

Læsebånd

Efter morgensamlingen er der læsebånd, hvor den daglige læsetræning holdes ved lige og udvikles. I læsebåndet er der sat ekstra ressourcer ind  for at løfte den enkelte elev på det læsefaglige niveau.

Timerne

I timerne lægger vi vægt på, at der er ro og tid til fordybelse. Lærerne er dygtige undervisere, der sætter klare mål for timens forløb, så børnene ikke er i tvivl om, hvad de skal have fokus på.

Vi har også i undervisningen fokus på trivsel. Vi underviser på det niveau barnet er. Vi gør vores bedste for at alle føler sig set og hørt og forstået.

Frikvartererne

I frikvartererne har de ældste elever hver en yngre elev, som kan komme til sin ”store-ven” og spørge om hjælp, hvis der er brug for det. Der vil selvfølgelig også være voksne gårdvagter. Der er rigelige muligheder for udfoldelse på friskolens store legearealer: multibane, legeplads, fodboldbane, beachvolleybane og skovareal.

Undervisning uden for skolens område

Når børnene er uden for skolens område, ved de, at de skal vise hensyn og være hjælpsomme i det offentlige rum. Det kan være i skoven, i Brugsen, i bussen til Løkken på vej til svømmeundervisningen, på teaterturen til Hjørring, eller når vi møder andre brugere af bygningerne hjemme på skolen.

På den måde kan vi være stolte af det fællesskab, som vi er en del af.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.