Værdigrundlag

Værdigrundlag

Vores friskole er en friskole, der gennem en nutidig tolkning af Grundtvigs og Kolds skoletanker har som mål at skabe et lærende, trygt og socialt skolemiljø gennem et nært samarbejde mellem hjem og skole.

Vi arbejder ud fra en målsætning om at udvikle vores elever til hele mennesker via demokratisk dannelse.

Derfor har hverdagen for alle skolens elever, lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere omdrejningspunkt i nogle konkrete værdier.

Vi stræber efter...

“… det klassiske dannelsesideal, der engang gjorde den danske skole til verdens bedste. En dannelsestænkning, hvor lærdom i sig selv er idealet. … Hvor læringen, som murstenene i en bygning, skal lægges stykke for stykke, tålmodigt fremelsket af fagligt kompetente lærere i et fagligt kompetent skolesystem. For det må ikke glemmes, at den selvstændige stillingtagen til samfundets udfordringer, … kun fremkommer gennem en bred, almen viden og kunnen.” Citat: Anders Næsby

Vil du læse videre på artiklen af Anders Næsby, kan du finde den HER.

 

Vi arbejder ud fra følgende værdigrundlag

Personlig dannelse

Vores vigtigste opgave er at fremme børnenes alsidige personlige udvikling. Vi er anerkendende og tydelige og vægter respekt og ansvar i forhold til hinanden, omgivelserne og samfundet højt. Børn skal have rum og mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt gennem:

 • måden, vi er sammen på
 • måden, vil taler til og om hinanden
 • vores forventninger til hinanden
 • det ansvar, vi giver hinanden

Skolen har udarbejdet vedhæftede regler, som håndhæves og medfører konsekvenser, såfremt de ikke følges.

Faglighed

En del af skolens fundament er høj faglighed, hvor børnene:

 • mødes af lærere, der har klare forventninger til deres faglige udvikling
 • mødes af lærere med stort fagligt engagement og indsigt, som giver børnene de bedste muligheder for læring
 • tydeligt kan se de faglige mål for de enkelte fag, så de selv kan tage aktivt medansvar
 • opbygger kompetencer ud fra egne forudsætninger
 • har mulighed for indlevelse, hvor deres fantasi og nysgerrighed kommer i spil
 • oplever at de praktisk-musiske elementer er en naturlig del af det faglige univers, og at de bliver udfordret kreativt på et fagligt grundlag

Helhed

Vi er optaget af, at skoledagen hænger sammen, så børn og voksne oplever den som en helhed, – oplever den som sammenhængende, både strukturelt og indholdsmæssigt. Vi har et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger for at skabe helhed for børnene.

Børnene oplever en rolig skoledag, hvor er der en dagsrytme og genkendelige elementer, som morgensang, læsebånd, den gode fortælling og motion.

Læring

Vi er optaget af skabe et legende, lærende univers, hvor børnene:

 • er glade og trygge ved hinanden og ved lærerne
 • oplever glæden ved at lære på egen hånd og i samspil med hinanden
 • oplever, at de lærer noget og at det, de lærer, kan forbindes  med deres egen livsverden
 • ses med de talenter, som de er udstyret med, og at lærerne er med til at udvikle disse talenter.
 • oplever små og store succeser i eget virke og i grupper
 • tør påtage sig et ansvar for sig selv og hinanden og derved styrker sit selvværd og selvtillid
 • oplever god balance mellem frihedsgrader og grænser
 • har mulighed for sammenhængende fordybelse og refleksion
 • begejstres til at arbejde videre, holde fast og blive ved
 • har mulighed for indlevelse, hvor deres fantasi og nysgerrighed kommer i spil
 • mærker, at aktiv deltagelse og refleksion er en naturlig forudsætning for egen læring

Tryghed og trivsel

På vores skole er tryghed og trivsel fundamentet for al læring. Faste rutiner og antimobning er centralt ligesom tryghed, omsorg og anerkendelse. Vi går op i at forskelligheden både accepteres og respekteres, både for enkelte og for fællesskabets skyld. Mangel på respekt griber vi øjeblikkelig ind overfor.

Se mere under fanebladet “Undervisning”.

Fællesskab

Børn og voksne er sammen i et respektfuldt fællesskab. Børn har mere brug for forbilleder end kritik.

Vores fællesskab bygger på:

 • forventninger til fællesskabet
 • ejerskab
 • skolen er et fælles projekt
 • samhørighed
 • stolthed
 • ansvar
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.