Bestyrelsen

Skolen er forældrenes og de har flertallet i bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er i forhold til Undervisningsministeriet ansvarlig for, at skolen lever op til “Fælles Mål” for undervisningen, og at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Karin Jacobsen

Formand
Hundelev, politiassistent ved Nordjyllands Politi

Ulrik Høy-Petersen

Næstformand
Hundelev, virksomhedsejer

Christian Haderup

Sekretær
Hundelev, mekaniker ved Brdr. Hosbond

Niels Terkelsen

Kasserer
Jelstrup, gårdejer

Mette Sørensen

Bestyrelsesmedlem, Støtteforeningen
Hundelev, selvstændig, Vrå Mørtelværk/Sejlstup Entreprenørforretning

Helle Terkelsen

Bestyrelsesmedlem
Hundelev, landmåler i Sejlstrup Entreprenørforretning

Morten D. Søndelev

Bestyrelsesmedlem
Jelstrup, servicemontør ved
A/S N.P. Trucks Horsens

Thomas Nielsen

Suppleant
Jelstrup, maskinmester ved INOPOWER

Andreas Grud

Suppleant
Sønder Rugbjerg, Gårdejer

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.