Bestyrelsen

Skolen er forældrenes og de har flertallet i bestyrelsen.


Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er i forhold til Undervisningsministeriet ansvarlig for, at skolen lever op til "Fælles Mål" for undervisningen, og at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med

vedtægter, lovgivningen og andre retsregler.


Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.


Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.Medlemmer:

Formand:

Karin Jacobsen


Hundelev, politiassistent ved Nordjyllands Politi

Tlf. 2371-9944, E-mail: karinjacobsen@nordfiber.dk  


Næstformand:

Niels Terkelsen


Jelstrup, gårdejer

Tlf. 6175-5409, E-mail: lotteogniels@live.dk   


 


Sekretær:

Thomas Nielsen


Jelstrup, maskinmester ved INOPOWER

Tlf. 2087-8589 E-mail: tmnielsendk@ymail.com

Kasserer:

Kim Jørgensen


Sdr. Harritslev, maskinmester ved INOPOWER

Tlf. 2325-4688 E-mail: kim@cam-koej.dk


Bestyrelsesmedlem:

Mette Sørensen, Støtteforeningen


 

Hundelev, selvstændig, Vrå Mørtelværk/Sejlstup Entreprenørforretning

Tlf. 4030-9262, E-mail: ms@sejlstrup.dkBestyrelsesmedlem:

Helle Terkelsen


Hundelev, landmåler i Sejlstrup Entreprenørforretning

Tlf. 2440-0577, E-mail: hellet@live.com


Bestyrelsesmedlem:

Ulrik Høy-Petersen


Hundelev, virksomhedsejer

Tlf. 2636-6633 E-mail: uhp@niord-vendia.com

Suppleant:

Mette Toft Pedersen


Hundelev, klinikassistent ved Tandlæge Kragelund

Tlf. 2127-5924, E-mail: mtp@pedersen.mail.dk 


Suppleant:

Henriette Windberg Olesen


Sdr. Rugbjerg, butiksassistent

Tlf. 60124546, E-mail: henriettewindberg@hotmail.com