Bestyrelsen

Skolen er forældrenes og de har flertallet i bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er i forhold til Undervisningsministeriet ansvarlig for, at skolen lever op til “Fælles Mål” for undervisningen, og at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter, lovgivningen og andre retsregler.

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Karin Jacobsen

Formand for bestyrelsen
Hundelev, politiassistent ved Nordjyllands Politi

Niels Terkelsen

Næstformand
Jelstrup, gårdejer

Thomas Nielsen

Sekretær
Jelstrup, maskinmester ved INOPOWER

Kim Jørgensen

Kasserer
Sdr. Harritslev, maskinmester ved INOPOWER

Mette Sørensen

Bestyrelsesmedlem, Støtteforeningen
Hundelev, selvstændig, Vrå Mørtelværk/Sejlstup Entreprenørforretning

Helle Terkelsen

Bestyrelsesmedlem
Hundelev, landmåler i Sejlstrup Entreprenørforretning

Ulrik Høy-Petersen

Bestyrelsesmedlem
Hundelev, virksomhedsejer

Mette Toft Pedersen

Suppleant
Hundelev, klinikassistent ved Tandlæge Kragelund

Henriette Windberg Olesen

Suppleant
Sdr. Rugbjerg, butiksassistent

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.