Samarbejde med lokalområdet og andre friskoler

         


Lokalområdet

Friskolen har et godt og nært samarbejde med både borgere og erhvervsliv i Hundelev og omegn, med HUI (Hundelev Ungdoms- og Idrætsforening), med Kultur- og Idrætscentret for Hundelev og Omegn, med ungdomsklubben og med mange af områdets pensionister, som yder en værdifuld indsats på og for friskolen.


Børnehaven Regnbuen

Vi har et tæt samarbejde og brobygning med børnehaven Regnbuen.

Børnehavens ældste børn får ugentligt celloundervisningen på skolen i samarbejde med Hjørring Kommune. Der undervises efter retningslinjerne i musikprojektet Sistema.

Regnbuens børn inviteres til skolens musikalske arrangementer, ligesom de benytter skolens bibliotek og gymnastiksal.

Regnbuens pædagoger og skolens børnhaveklasseleder  mødes ofte i fælles projekter for børnene, f.eks i Fælleden.


Vittrup Gl. Mejeri

Vi har samarbejde med Vittrup Gl. Mejeri vedr. pasning af SFO-børnene i uger 8, 28, 29, 30 og 42 samt onsdag inden Skærtorsdag. Kontakt evt. Vittrup Gl. Mejeri tlf. 98996199. Se nærmere her ...


Andre friskoler i Hjørring Kommune

Vi har et nært samarbejde med kommunens øvrige friskoler, bl.a. Poulstrup Friskole & Børnehus, hvor vi lejer fysiklokale til vores ældste elever.


2 gange årligt mødes Hjørring Kommunes friskoler. I november afholdes volley-stævne i Skallerup-hallen og i maj måned mødes eleverne til fælles idrætsdag.