Skoleleder

Lærere

Pædagoger

Anne Wraae

aw@hundelevfriskole.dk


Anne er skoleleder. Uddannelsesmæssigt har hun ud over lærereksamen også uddannet sig til cand.pæd. i pædagogisk psykologi fra Århus Pædagogiske Universitet.

Annes undervisningsmæssige baggrund er ansættelser på både kommunale og private skoler. Hun har således en baggrund i både normalundervisningen, specialundervisningen samt med undervisning af børn med kontaktforstyrrelser ligesom hun har været inklusionslærer.


Som leder af Friskolen for Hundelev og Omegn lægger hun vægt på trivsel, dannelse, faglighed og ordentlighed. Derfor er fundamentet og værdierne på Friskolen for Hundelev & Omegn forankret i ovenstående.


Anne blev ansat pr. 1. juni 2015.

Miriam Grønhøj 

mg@hundelevfriskole.dk


Miriram er uddannet lærer i 2011 fra Zahles Seminarium i København med linjefagene musik, religion og dansk. Siden har Miriam undervist både i udkanten af København og senere på Nørrebro, primært i indskolingen og på mellemtrin.


Hun brænder for at undervise i sine linjefag og har en særlig passion for musikfaget, hvor hun sætter pris på at kunne videregive sin glæde for dans, sang og musik til eleverne og dermed bidrage til børnenes musikalske dannelse.


Miriam er vokset op i Skallerup, og hun og familien er i 2016 flyttet fra København tilbage til Vendsyssel.


Miriam blev ansat pr. 1. august 2016.

Inge Lise Brandt Sørensen

is@hundelevfriskole.dk


Inge Lise er uddannet lærer i 2006 fra Hjørring Seminarium, med linjefagene dansk, dansk som andet sprog, billedkunst og biologi. Tidligere har Inge Lise undervist på Vittrup efterskole og i folkeskolen, hvor hun primært har været tilknyttet indskolingen og mellemtrinet.


Inge Lise har altid haft stor interesse for læsning og læseudvikling og brænder for de elever, der har læsevanskeligheder og blev i 2018-19 uddannet læsevejleder på UCN act2learn i Ålborg. I undervisningen lægger Inge Lise vægt på høj faglighed, gode relationer til eleverne og deres forældre samt elevernes sociale trivsel.


Inge Lise bor i lokalområdet på et nedlagt landbrug sammen med sin mand.


Inge Lise blev ansat pr. 1. august 2020.

Kamilla Ebdrup Horsholt

ke@hundelevfriskole.dk


Kamilla er uddannet lærer i 2015 med fysik/kemi og matematik som linjefag på mellemtrin og udskoling. Hun har desuden linjefag i hjemkundskab og svømning.


Kamilla er selv rundet af friskolemiljøet da hun har gået på friskole fra 0.-8. klasse i Vokslev ved Nibe.


Kamilla lægger både vægt på høj faglighed og gode relationer til børn, forældre og kolleger. Hun er glad for at bruge IT i undervisningen og i hverdagen. Kamilla bor i Sindal sammen med sin familie.


Kamilla blev ansat pr. 1. januar 2017.

Henriette Dalsgaard

hd@hundelevfriskole.dk


Henriette er uddannet lærer fra Hjørring Seminarium i 1998, og har arbejdet på store såvel som små folkeskoler siden da. Hun har linjefag i tysk og håndarbejde og har desuden dansk og matematik til mellemtrin.


Hun har boet i Vennebjerg i 37 år, men solgte huset og bor nu pt i Bjergby, og havde egentlig planlagt at gå på efterløn, men følte, at hun stadig havde stor lyst til at arbejde med børn og undervisning.


Henriette blev ansat pr. 1. august 2020. 

Henrik Thorsmark Østerby

ht@hundelevfriskole.dk


Henrik er i juni 2017 uddannet fra UCN i Hjørring med linjefagene historie og biologi. De første 2 år af læreruddannelsen tog Henrik på Zahles Seminarium i København, hvor hans linjefag var dansk i indskolingen, håndværk/design og natur/teknik. Således har Henrik en bred vifte af fag at undervise i.

Tillige har han et specialiseringsmodul i ude- og friluftsliv, hvori også idræt er inddraget.


I fritiden holder Henrik meget af at surfe, sejle og se på fugle og han elsker i det hele taget at færdes i naturen. Henrik bor sammen med sin kæreste og datter i Rubjerg.


Henrik blev ansat pr. 14. september 2017.

Anne Toft


Anne Toft er en erfaren underviser i sang og musik samt en erfaren kordirigent. Hun er i lokalområdet kendt for sit engagement og sit store virke i musiklivet.


På Friskolen for Hundelev & Omegn står Anne for både Storekor og Lillekor, der til stor glæde for skolens elever og lokalområdet afholder koncerter og opfører musicals på både friskolen og i Jelstrup Kirke.


Anne blev ansat pr. 1. august 2015.

Lotte Horne Terkelsen

lht@hundelevfriskole.dk


Lotte er uddannet pædagog i 2012, har efterfølgende været tilknyttet Horne SFO og skole som vikar og  ansat pædagog.


Lotte står for børnehaveklassen hvor hun lægger stor vægt på trivsel og børnenes motivation for læring. Det er vigtigt for hende, at børnene får mulighed for at lære på forskellige måder, og at de bevarer lysten til at lære.


Lotte er leder af SFO'en og er at finde der et par morgener, hvor hun brænder for at give børnene gode muligheder og rammer for at lege og være børn.


Lotte blev ansat pr. 1. august 2015.

Tina Flæng

tf@hundelevfriskole.dk


Tina er uddannet pædagog. Tina har arbejdet både i vuggestuer, børnehaver og SFO´er, heraf 18 år som børnehaveklasselærer. Tina har desuden erfaring som leder af skilsmissegrupper for børn.


Tina underviser hovedsageligt i børnehaveklassen og 1. klasse (klasselærer) på Friskolen for Hundelev & Omegn. Hun lægger vægt på, at alle børnene trives og motiveres til at lære. Om morgenen og om eftermiddagen er hun nogle timer i SFO`en, hvor hun vil have fokus på, at børnene har det rart og finder sammen i fri leg.


Tina er værdsat især for sit nærvær og en særlig evne til at skabe små oaser for børnene.


Tina blev ansat pr. 1. februar 2016

Anna Weibel Lykkegaard

awl@hundelevfriskole.dk


Anna er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Aarhus. Anna har tidligere arbejdet som støttepædagog i specialklasserne på Rudolf Steinerskolen i Århus samt som støttepædagog på Tårs skole.


Anna elsker at færdes i naturen og brænder for at give eleverne mulighed for udfoldelse udendørs som et vigtigt bidrag til deres trivsel og læring. I SFO'en står Anna bl.a. for yoga og kreative værksteder.


Anna er fast vikar i både skole og SFO'en.

Lamia Karmani

lk@hundelevfriskole.dk


Lamia er uddannet pædagog i 2009 fra UCN i Hjørring og har efterfølgende bl.a. været ansat i SFO Skovhuset i Poulstrup og i SFO Enghaven i Vrå.


Lamia møder både i morgen- og eftermiddags-SFO’en, hvor hun fokuserer på det enkelte barns behov, samvær, trivsel og motivation for læring. Hun holder af sit arbejde med og blandt børnene, hvor hun lægger vægt på fysiske aktiviteter og sociale arrangementer, så børnene får mulighed for at udtrykke sig kreativt og kan lære af hinanden.

Lamia tager udgangspunkt i et helhedssyn på det enkelte barn, respekt for barnet, barnets rettigheder og rigdom af ressourcer.


Lamia blev ansat pr. 1. april 2016

Sekretær

Øvrige ansatte

Anni Gervin

ag@hundelevfriskole.dk


Anni er merkonom i regnskab, har mange års erfaring som regnskabsmedarbejder og var med til opstarten af Bravo Tours, hvor hun fungerede som bogholder/regnskabschef.


Anni er glad for alle de udfordringer, der er som sekretær/blæksprutte på friskolen, hvor hun står for alt regnskab og kommunikation til forældre samt eksterne samarbjedspartnere.


Anni blev ansat pr. 1. august 2015

Annette Nielsen

an@hundelevfriskole.dk


Annette er uddannet køkkenassistent og har arbejdet med mad i flere år. Da hun fik problemer med ryg, nakke og skulder, blev hun tilkendt fleksjob i 2004.

Annette har erfaringer fra arbejdet med børn bl.a. i Vittrup Gammel Mejeri, fra 4H, og hun har undervist børn i madlavning og i forskellige hobbyaktiviteter. 


På Friskolen for Hundelev og Omegn har Anette timer i SFO’en.


Annette blev ansat pr. 20. oktober 2015

Britta S. Larsen-Ledet


Britta er gift med Peter, som hun bor sammen med på en ejendom i Vittrup, hvor de har en tømrervirksomhed. Britta har 3 børn.


Britta gjorde rent på skolen, da den hed Hundelev Skole, og hun ville gerne fortsætte sit arbejde på den ny skole, hvor hun nu dagligt gør rent fra kl. 11 –  14.

Britta nyder sit arbejde, hvor hun beskriver, at der er ro, omsorg og sammenhold.


Britta blev ansat pr. 1. august 2015

Emil Rams


Emil, som i juni 2019 blev student, er pædagogmedhjælper i SFO´en, hvor han hver dag er at finde fra kl. 12.30.

Emil har tidligere brugt en del af sin sommeferie som leder af fodboldskole.


Emil blev ansat pr. 1. august 2019

Pr. 1/8 2020 har Friskolen for Hundelev & Omegn:

2 fuldtisansatte (1 leder og 1 lærer)

4 deltidsansate lærere

2 deltidspædagoger ansat i både skolen og i sfo'en

4 deltidsansatte sfo-medarbejdere

1 deltidssekretær

1 rengøringsassistent


Friskolen for Hundelev & Omegns handlingsplan for opfyldelse af sociale klausuler på offentlige tilskudsområder.

Sociale klausuler – baggrund

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse at statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.


Handlingsplanens formål

Friskolen for Hundelev & Omegn har arbejdet for at antallet af ansatte på særlige vilkår opfylder Undervisningsministeriets henstilling om, at antallet skal svare til 3,5 pct. af friskolens årsværk. Jf. § 2, stk. 1:

1. Friskolen har pr. 1. august 2020 4 fleksjobbere ansat.

Heraf arbejder 4 personer op til deres maximale arbejdsevne, som er 6-12 timer pr. uge.


2. Friskolen for Hundelev & Omegn har løbende personer i forskellige former for praktik, jobtræning o.s.v.


Personale