Skoleleder

Lærere

Pædagoger

Anne Wraae

aw@hundelevfriskole.dk


Anne er skoleleder. Uddannelsesmæssigt har hun ud over lærereksamen også uddannet sig til cand.pæd. i pædagogisk psykologi fra Århus Pædagogiske Universitet.

Anne undervisningsmæssige baggrund er ansættelser på både kommunale og private skoler. Hun har således en baggrund i både normalundervisningen, specialundervisningen samt med undervisning af børn med kontaktforstyrrelser ligesom hun har været inklusionslærer.


Som leder for Friskolen for Hundelev og Omegn lægger hun vægt på hvor trivsel, dannelse, faglighed og ordentlighed. Derfor er fundamentet og værdierne på Friskolen for Hundelev & Omegn forankret i ovenstående.


Anne blev ansat pr. 1. juni 2015.

Miriam Grønhøj 

mg@hundelevfriskole.dk


Miriram er uddannet lærer i 2011 fra Zahles Seminarium i København med linjefagene musik, religion og dansk. Siden har Miriam undervist både i udkanten af København og senere på Nørrebro, primært i indskolingen og på mellemtrin.


Hun brænder for at undervise i sine linjefag og har en særlig passion for musikfaget, hvor hun sætter pris på at kunne videregive sin glæde for dans, sang og musik til eleverne og dermed bidrage til børnenes musikalske dannelse.


Miriam er vokset op i Skallerup, og hun og familien er i 2016 flyttet fra København tilbage til Vendsyssel.


Miriam blev ansat pr. 1. august 2016.

Anni Andersen

aa@hundelevfriskole.dk


Anni  er læreruddannet og har tidligere arbejdet som undervisningsassistent på blandt andet den tidligere folkeskole i Hundelev samt på Løkken Skole. Hun er oprindeligt uddannet sparekasse-assistent.


Anni har linjefag i dansk, specialpædagogik og madkundskab. Hun underviser på friskolen i Hundelev primært i dansk, og kreative fag. Tillige er Anni skolens specialundervisnings-lærer.

I dansk lægger Anni vægt på at fremme motivation for derigennem at øge elevernes interesser og færdigheder for såvel den skriftlige og mundtlige fremstilling i danskfaget.  I madkundskab lægger Anni stor vægt på at fremme elevernes interesse for og glæde ved at lave sund mad. Inden for det specialpædagogiske område interesserer Anni sig meget for arbejdet med og betydningen af positive relationer mellem lærer/elev og imellem elever, og hun prioriterer som trivselslærer elevernes trivsel, sociale og faglige udvikling højt.


Anni blev ansat pr. 1. august 2016.

Kamilla Ebdrup Horsholt

ke@hundelevfriskole.dk


Kamilla er uddannet lærer i 2015 med fysik/kemi og matematik som linjefag på mellemtrin og udskoling. Hun har desuden linjefag i hjemkundskab og svømning.


Kamilla er selv rundet af friskolemiljøet da hun har gået på friskole fra 0.-8. klasse i Vokslev ved Nibe.


Kamilla lægger både vægt på høj faglighed og gode relationer til børn, forældre og kolleger. Hun er glad for at bruge IT i undervisningen og i hverdagen. Kamilla bor i Sindal sammen med sin familie.


Kamilla blev ansat pr. 1. januar 2017. Kamilla er på barselsorlov pr. 1. juli 2019.

Susanne Hviid

sh@hundelevfriskole.dk


Susanne er læreruddannet på Hjørring Seminarium i 1978 med linjefagene engelsk og tysk. Fra 1978-2011 arbejdede hun ved Ulvkærskolen, Hirtshals, og fra 2011-2016 på Hirtshals Skole.


Susanne har primært arbejdet med de større elever på mellemtrinnet og i overbygningen som

dansk- og klasselærer og som sproglærer. Sideløbende har hun altid undervist i historie og religion på alle klassetrin og i matematik. Hun har været bestyrelsesmedlem i Sproglærerforeningen for Vendsyssel og var med til at starte English House i Hirtshals. Ud over almindelig undervisningserfaring har Susanne erfaring med undervisning af børn med særlige behov.


Susanne blev ansat pr. 1. januar 2017. 

Henrik Thorsmark Østerby

ht@hundelevfriskole.dk


Henrik er i juni 2017 uddannet fra UCN i Hjørring med linjefagene historie og biologi. De første 2 år af læreruddannelsen tog Henrik på Zahles Seminarium i København, hvor hans linjefag var dansk i indskolingen, håndværk/design og natur/teknik. Tillige har han et specialiseringsmodul i ude- og friluftsliv, hvori også idræt er inddraget.


Henrik underviser i dansk, historie, sløjd, N/T og idræt. Fra august 2019 er han sammen med Anna Weibel primus motor på "udeskole" projektet.


I fritiden holder Henrik meget af at surfe, sejle og se på fugle, og han elsker idet hele taget at færdes i naturen. Henrik bor sammen med sin kæreste og datter i området.


Henrik blev ansat pr. 14. september 2017

Pernille Rokkjær

pr@hundelevfriskole.dk


Pernille er ansat som barselsvikar for Kamilla Ebdrup Horsholt.


Pernille er uddannet lærer i 2018 med linjefag i matematik, fysik/kemi og samfundsfag. Hun er uddannet i Århus hvor har boet de seneste år. Hun er pr. 1/7 2019 flyttet tilbage til Hjørring, sammen med sin kæreste.


Pernille blev ansat pr. 1. august 2019

Carl Duch

cd@hundelevfriskole.dk


Carl er en erfaren lærer, der tidligere har undervist på Bagterpskolen i mange af skolen fag.

Carl brænder for friskoletanken og på Friskolen for Hundelev & Omegn nyder vi godt af Carls viden indenfor skoleskak, idet han til stor glæde for eleverne står for den frivillige undervisning.


Carl blev ansat pr. 1. august 2017

Anne Toft


Anne Toft er en erfaren underviser i sang og musik samt en erfaren kordirigent. Hun er i lokalområdet kendt for sit engagement og sit store virke i musiklivet.

På Friskolen for Hundelev & Omegn står Anne for både Storekor og Lillekor, der til stor glæde for skolens elever og lokalområdet afholder koncerter og opfører musicals på både friskolen og i Jelstrup Kirke.


Anne blev ansat pr. 1. august 2015

Peter Piilgaard

pp@hundelevfriskole.dk


Peter er en af skolens nye faste vikarer. Han har endvidere timer i 5. og 6. klasse.

Peter har tidligere undervist på Ulvkærskolen og Hirtshals/Tornby Skole. Her har undervist i de fleste fag i såvel hovedskolen som i overbygningen.


Peter blev ansat pr. 1. august 2017

Lotte Horne Terkelsen

lht@hundelevfriskole.dk


Lotte er uddannet pædagog i 2012, har efterfølgende været tilknyttet Horne SFO og skole som vikar og  ansat pædagog.


Lotte står for børnehaveklassen hvor hun lægger stor vægt på trivsel og børnenes motivation for læring. Det er vigtigt for hende, at børnene får mulighed for at lære på forskellige måder, og at de bevarer lysten til at lære.


Lotte er leder af SFO'en og er at finde der et par morgener, hvor hun brænder for at give børnene gode muligheder og rammer for at lege og være børn.


Lotte blev ansat pr. 1. august 2015. Lotte er på barselsorlov pr. 6. marts 2019.

Tina Flæng

tf@hundelevfriskole.dk


Tina er uddannet pædagog og har sin dagligdag i børnehaveklassen, i de yngste klasser som støttelærer  og i SFO’en. Tina har arbejdet både i vuggestuer, børnehaver, SFO´er og de seneste 21 år på HPR, heraf 18 år som børnehaveklasselærer. Tina har desuden erfaring som leder af skilsmissegrupper for børn.


Tina lægger vægt på, at alle børnene trives og motiveres til at lære.  Tina kan også findes i morgen SFO, hvor hun vil have fokus på, at børnene har det rart og finder sammen i fri leg.


Tina er tillige leder af skolens skilsmissegrupper. Med sin uddannelse som skilsmisse-gruppeleder, en uddannelse Tina har taget på Center for Familierådgivning i København, er hun en nærværende samtalepartner for børnene.

Tina er værdsat især for sit nærvær og en særlig evne til at skabe små oaser for børnene.


Tina blev ansat pr. 1. februar 2016

Anna Weibel Lykkegaard

awl@hundelevfriskole.dk


Anna er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Aarhus. Hun har sin dagligdag i børnehaveklassen, i de yngste klasser som støttelærer og i SFO’en. Anna har tidligere arbejdet som støttepædagog i specialklasserne på Rudolf Steinerskolen i Århus samt som støttepædagog på Tårs skole.


Anna elsker at færdes i naturen og brænder for at give eleverne mulighed for udfoldelse udendørs som et vigtigt bidrag til deres trivsel og læring. I SFO'en står Anna bl.a. for yoga og kreative værksteder.


Anna blev ansat pr. 21. januar 2019

Lamia Karmani

lk@hundelevfriskole.dk


Lamia er uddannet pædagog i 2009 fra UCN i Hjørring og har efterfølgende bl.a. været ansat i SFO Skovhuset i Poulstrup og i SFO Enghaven i Vrå.


Lamia møder både i morgen- og eftermiddags-SFO’en, hvor hun fokuserer på det enkelte barns behov, samvær, trivsel og motivation for læring. Hun holder af sit arbejde med og blandt børnene, hvor hun lægger vægt på fysiske aktiviteter og sociale arrangementer, så børnene får mulighed for at udtrykke sig kreativt og kan lære af hinanden.

Lamia tager udgangspunkt i et helhedssyn på det enkelte barn, respekt for barnet, barnets rettigheder og rigdom af ressourcer.


Lamia blev ansat pr. 1. april 2016

Sekretær

Øvrige ansatte

Emil Rams


Emil, som i juni 2019 blev student, er pædagogmedhjælper i SFO´en, hvor han hver dag er at finde fra kl. 12.30.

Emil har tidligere brugt en del af sin sommeferie som leder af fodboldskole.


Emil blev ansat pr. 1. august 2019

Anni Gervin

ag@hundelevfriskole.dk


Anni er merkonom i regnskab, har mange års erfaring som regnskabsmedarbejder og var med til opstarten af Bravo Tours, hvor hun fungerede som bogholder/regnskabschef.


Anni er glad for alle de udfordringer, der er som sekretær/blæksprutte på friskolen, hvor hun står for alt regnskab og kommunikation til forældre samt eksterne samarbjedspartnere.


Anni blev ansat pr. 1. august 2015


Annette Nielsen

an@hundelevfriskole.dk


Annette er uddannet køkkenassistent og har arbejdet med mad i flere år. Da hun fik problemer med ryg, nakke og skulder, blev hun tilkendt fleksjob i 2004.

Annette har erfaringer fra arbejdet med børn bl.a. i Vittrup Gammel Mejeri, fra 4H, og hun har undervist børn i madlavning og i forskellige hobbyaktiviteter. 


På Friskolen for Hundelev og Omegn har Anette timer i SFO’en. Annette er leder af SFO'en i den tid hvor Lotte er på barsel.


Annette blev ansat pr. 20. oktober 2015

Britta S. Larsen-Ledet


Britta er gift med Peter, som hun bor sammen med på en ejendom i Vittrup, hvor de har en tømrervirksomhed. Britta har 3 børn.


Britta gjorde rent på skolen, da den hed Hundelev Skole, og hun ville gerne fortsætte sit arbejde på den ny skole, hvor hun nu dagligt gør rent fra kl. 11 –  14.

Britta nyder sit arbejde, hvor hun beskriver, at der er ro, omsorg og sammenhold.


Britta blev ansat pr. 1. august 2015

Louise Vesterskov Andersen


Louise arbejder i vores SFO og er meget kreativ. Hun elsker udeliv og jord under neglene.


Louise lægger vægt på, at alle børn skal føle sig trygge i hverdagen, og at de hver især får lov til at udvikle sig både socialt og selvstændigt. For hende er det vigtigt at bakke op omkring, at børn lærer at tro på sig selv.


Oprindeligt er Louise uddannet social- og sundhedshjælper, men hun har de seneste år arbejdet mest med børn.


Louise blev ansat pr. 1. marts 2017

Birte Geertsen


Birte Geertsen er ansat som køkkenassistent og er ansvarlig for borddækning og oprydning i forbindelse med ”onsdagsmaden” som ugentlig foregår i skolens festsal.


Birthe blev ansat pr. 9. september 2015

Pr. 1/8 2019 har Friskolen for Hundelev & Omegn:

4 fuldtisansatte (1 leder og 3 lærere)

1 deltidsansat lærer

2 timelærere

2 deltidspædagoger ansat i både skolen og i sfo'en

4 deltidsansatte sfo-medarbejdere

1 deltidssekretær

1 rengøringsassistent

1 køkken medhjælper


Friskolen har 5 fleksjobbere med forskellige jobfunktioner ansat.


Af de 5 flexjobbere arbejder de 4 flexjobbere på max. arbejdstid, som er 4 -16 timer.

1 flexjobber arbejder 3 1/2 time, som er 20% af den maximale arbejdsevne.


Friskolen for Hundelev & Omegns handlingsplan for opfyldelse af sociale klausuler på offentlige tilskudsområder.

Sociale klausuler – baggrund

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse at statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.


Handlingsplanens formål

Friskolen for Hundelev & Omegn har arbejdet for at antallet af ansatte på særlige vilkår opfylder Undervisningsministeriets henstilling om, at antallet skal svare til 3,5 pct. af friskolens årsværk. Jf. § 2, stk. 1:

1. Friskolen har pr. 1. august 2019 5 fleksjobbere ansat.

Heraf arbejder 3 personer op til deres maximale arbejdsevne, som er 4-16 timer pr. uge.

En person arbejder 7/10 af sin maximale arbejdsevne, som er 11 timer pr. uge.

En person arbejder 3,5 timer, som er ca. 30% af den max. arbejdsevne.


2. Friskolen for Hundelev & Omegn har løbende personer i forskellige former for praktik, jobtræning o.s.v.

Personale