Forældreindflydelse


Vi lægger vægt på forældreindflydelse, samarbejde og medbestemmelse.


Vi er privilegerede, fordi alle kender/kommer til at kende hinanden på en lille skole som Friskolen for Hundelev & Omegn.


Du er altid velkommen til af få en uformel snak med lærerne og skolelederen, men direkte indfyldelse sker via klasseforældrerådene og skolebestyrelsesarbejdet, hvis du vælges ind i bestyrelsen.

2 gange årligt (i henholdsvis august og januar/februar) inviteres til arbejdslørdag, Skolens forældre får mulighed for at være med i forældrefællesskabet, vedligeholde skolen og  således få ejerskab til skolen.

Ejerskab kan også fås ved at deltage i morgensang, være hjælper til "onsdagsmaden" og være frivillig pedel. Skolekredsen


Skolekredsen består af forældre og andre interesserede borgere, der ønsker at have indflydelse på Friskolen for Hundelev & Omegn.

Det er kun som medlem af skolekredsen og/eller som forældre til børn på skolen, at du har stemmeret på generalforsamlingen.

Det er også kun medlemmer af skolekredsen, der kan vælges til bestyrelsen.   Bliv medlem af Skolekredsen


For at blive medlem af skolekredsen kan du

1) indbetale kr. 100,00 til skolens konto i Sparekassen Vendsyssel 9070-1625170105 eller

2) indbetale kr. 100,00 via mobilpay  til nr. 35964

Oplys dit navn, adresse og mailadresse, send evt. mail til ag@hundelevfriskole.dk.

 

 Rengøring og vedligeholdelse


Vi har ansat dygtigt personale, som sørger for den daglige rengøring af skolen.