Tilsynsrapporter


Hvert år kommer der en tilsynsførende der laver det obligatorisk  tilsyn. Han følger  undervisningen i 2 dage - se her  hvordan han oplever friskolen og hans positive rapporter.