Bestyrelsen

Skolen er forældrenes og de har flertallet i bestyrelsen.


Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er i forhold til Undervisningsministeriet ansvarlig for, at skolen lever op til "Fælles Mål" for undervisningen, og at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med

vedtægter, lovgivningen og andre retsregler.


Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.


Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.Medlemmer:

Formand:

Susan Ohrt


Hundelev, lektor v. Hjørring Gymnasium og HF

Tlf. 3024-9052, E-mail: OH@hj-gym.dk 

Udvalg: Vision/pædagogik

Næstformand:

Peter Pedersen


 

Hundelev, selvstændig, Hjørring Stillads Udlejning

Tlf. 4038-3866, E-mail: peter@98986066.dk 

Udvalg: Økonomi, bygninger

Sekretær:

Karin Jacobsen


 

Bakholm, politiassistent, v. Nordjyllands Politi

Tlf. 2371-9944, E-mail: karinjacobsen@nordfiber.dk

Udvalg: PRKasserer:

Kim Jørgensen


Sdr. Harritslev, maskinmester v. INOPOWER

     Tlf. 2325-4688 E-mail: kim@cam-koej.dk

Udvalg: Økonomi

Bestyrelsesmedlem:

Mette Sørensen


 

Hundelev, selvstændig, Vrå Mørtelværk/Sejlstup Entreprenørforretning

Tlf. 4030-9262, E-mail: ms@sejlstrup.dk

Udvalg: Støtteforeningen


Bestyrelsesmedlem: 

Niels Terkelsen


Jelstrup, gårdejer

Tlf. 6175-5409, E-mail: lotteogniels@live.dk   

Udvalg: PR, økonomi


Suppleant (deltager i bestyrelsesmøderne): 

Mette Toft Pedersen


Jelstrup, klinikassistent v. Tandlæge Kragelund

Tlf. 2127-5924, E-mail: mtp@pedersen.mail.dk 

Udvalg: Vision/pædagogik

Bestyrelsesmedlem:

Rasmus Juhl Olesen


Bakholm, blikkenslager/VVS montør v. Hæstrup VVS

Tlf. 2533-2751, E-mail: rasmusjuhlolesen@hotmail.com 

Udvalg: bygninger


Bestyrelsesmedlem:

Kristian Kristensen


Hjørring, inspektør i Hjørring Idrætsforening

Tlf. 2812-6081, E-mail: interista1976@hotmail.com