Bestyrelsen

Skolen er forældrenes og de har flertallet i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for

undervisningsministeren at skolen lever op til "Folkeskolens Fælles Mål"

for undervisningen, og at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med

vedtægter, lovgivningen og andre retsregler.

 

Den skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage

skyldige økonomiske hensyn, har endvidere ansvaret for at regnskabet

underkastes betryggende revision efter gældende regler.

 

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens

lærere og andet fastansat personale.

 

Medlemmer:

Formand:

Susan Ohrt

 

Hundelev, lektor v. Hjørring Gymnasium og HF

Tlf. 3024-9052, E-mail: OH@hj-gym.dk

Udvalg: Vision/pædagogik

Næstformand:

Peter Pedersen

 

Hundelev, selvstændig, Hjørring Stillads Udlejning

Tlf. 4038-3866, E-mail: peter@98986066.dk

Udvalg: Økonomi, bygninger

Sekretær:

Karin Jacobsen

 

Bakholm, politiassistent, v. Nordjyllands Politi

Tlf. 2371-9944, E-mail: karinjacobsen@nordfiber.dk

Udvalg: PR

 

 

Kasserer:

Kim Jørgensen

 

Sdr. Harritslev, maskinmester v. INOPOWER

Tlf. 2325-4688 E-mail: cam_koej@waoomail.dk

Udvalg: Økonomi

Bestyrelsesmedlem:

Mette Sørensen

 

Hundelev, selvstændig, Vrå Mørtelværk/Sejlstup Entreprenørforretning

Tlf. 4030-9262, E-mail: ms@sejlstrup.dk

Udvalg: Støtteforeningen

 

Bestyrelsesmedlem:

Niels Terkelsen

 

Jelstrup, gårdejer

Tlf. 6175-5409, E-mail: lotteogniels@live.dk

Udvalg: PR, økonomi

 

Suppleant (deltager i bestyrelsesmøderne):

Mette Toft Pedersen

 

Jelstrup, klinikassistent v. Tandlæge Kragelund

Tlf. 2127-5924, E-mail: mtp@pedersen.mail.dk

Udvalg: Vision/pædagogik

Suppleant (deltager i bestyrelsesmøderne):

Rasmus Juhl Olesen

 

Bakholm, blikkenslager/VVS montør v. Hæstrup VVS

Tlf. 2533-2751, E-mail: rasmusjuhlolesen@hotmail.com

Udvalg: bygninger